Ľudia v našom tíme sú našou najsilnejšou stránkou a veríme, že rozmanitá pracovná sila je dôležitým aspektom dlhodobého úspechu.

Spoločnosť Keller sa zaviazala byť rozmanitým a začleňujúcim pracovným miestom odrážajúcim svet, v ktorom pôsobíme. Všetkých svojich zamestnancov podporujeme, aby naplno využili svoj potenciál a podali nadpriemerný výkon.

Naďalej budeme budovať kultúru, v ktorej má každý zamestnanec rovnaký prístup k príležitostiam a v ktorej ľudia postupujú podľa svojich zásluh.

Naša konkurenčná výhoda pramení zo spoločných skúseností, perspektív a zázemia našich zamestnancov. Táto rozmanitosť prináša inovatívne riešenia v čoraz náročnejšom prostredí.

Naše záväzky v oblasti začleňovania

Vďaka rozmanitému a začleňujúcemu pracovisku budeme:

Diverse Keller employees meeting around a table

Zlepšovať zodpovednosť prostredníctvom začleňujúceho a uvedomelého vedenia

Našim vedúcim poskytneme všetko potrebné, aby mohli v danej oblasti vynikať.

Female Keller project manager talking with colleagues

Počúvať našich zamestnancov a aktívne sa zapájať do ich činností

Prostredníctvom zamestnaneckých skupín a príležitostí aktívne sa zapojiť do ich práce.

Female rig operator on a Keller site in Africa

Investovať do našich zamestnancov

Vytvoríme prostredie neustáleho vzdelávania a rozvoja, aby každý zamestnanec mohol dosiahnuť svoj plný potenciál.

Keller employees at a recruitment fair

Naďalej sa rozvíjať, aby sme boli zamestnávateľom, pre ktorého ľudia chcú pracovať

S cieľom pritiahnuť, inšpirovať a udržať si rozmanitú skupinu talentov.

Keller employees looking at plans on site

Spolupracovať s podobne zmýšľajúcimi organizáciami prostredníctvom začleňovania

S cieľom podnietiť potrebné zmeny v našom odvetví.

Keller employee with dragon celebrating Lunar New Year

Oslavovať naše rozdiely a všetko, čo nás spája

Prostredníctvom kľúčových globálnych udalostí, ktoré reprezentujú širokú škálu našej pracovnej sily.

Pár slov od nášho výkonného riaditeľa

„V Kelleri máme dlhú a úctyhodnú históriu úspechu, ktorý poháňa vášeň, odhodlanie a zanietenie tisícok ľudí, ktorí sú súčasťou nášho tímu po celom svete. Spoločnosť tvoria jednotlivci a my chceme, aby sa každý z nich cítil ocenený, vypočutý a dôležitý bez ohľadu na svoje pozadie, identitu či okolnosti. Naša sila pramení z rôznorodých perspektív, nápadov a príspevkov od našich zamestnancov. Vedome podnikáme kroky na podporu rozmanitosti a začlenenia a neustále posúvame našu spoločnosť a stavebný priemysel vpred.“
Mike Speakman
Výkonný riaditeľ

Naše príbehy

Keller employees on a site in ASEAN

Nadnárodné tímy

a ich spolupráca na stavbách
a ich spolupráca na stavbách
a ich spolupráca na stavbách
a ich spolupráca na stavbách
Zistiť viac
female Keller project manager working on site

Obdivuhodné ženy

formujúce náš svet
formujúce náš svet
formujúce náš svet
formujúce náš svet
Zistiť viac
Keller Women in Construction logo

Zamestnanecké siete

podporujúce rozmanité myslenie a nápady
podporujúce rozmanité myslenie a nápady
podporujúce rozmanité myslenie a nápady
podporujúce rozmanité myslenie a nápady
Zistiť viac
Lady holding candle for Diwali

Spoločné oslavy

pripomíname si udalosti, ktoré sú pre našich zamestnancov dôležité
pripomíname si udalosti, ktoré sú pre našich zamestnancov dôležité
pripomíname si udalosti, ktoré sú pre našich zamestnancov dôležité
pripomíname si udalosti, ktoré sú pre našich zamestnancov dôležité
Zistiť viac
Keller Company Secretary one of top 100 women in engineering

Vplyv na naše odvetvie

s cieľom posúvať rozmanitosť a začlenenie vpred
s cieľom posúvať rozmanitosť a začlenenie vpred
s cieľom posúvať rozmanitosť a začlenenie vpred
s cieľom posúvať rozmanitosť a začlenenie vpred
Zistiť viac