Technológia zhotovuje betónové vibrostĺpy pomocou hĺbkového vibračného zhutňovača so spodným plnením. Betónové vibrostĺpy prenášajú zaťaženia cez vrstvy nestabilných zemín do únosného podložia.

Betónové vibrostĺpy

Využitie technológie

Redukuje sadanie základových konštrukcií
Zvyšuje únosnosť podložia
Zvyšuje tuhosť podložia
Zvyšuje šmykovú pevnosť
Redukuje priepustnosť zemín
Znižuje potenciálne stekutenie podložia
Zabezpečuje stabilizáciu násypu
Umožňuje použitie plošných základov
Zabraňuje šíreniu laterálnych vĺn spôsobených zemetrasením
Veľmi efektívne pri zhutňovaní piesku a rekultivácii pôdy

Proces

Vibračná sonda s dolným plnením sa cez slabú vrstvu zahĺbi do pevného podložia a únosných zemín zhutnených vibrátorom. Betón sa pumpuje cez trubicu so spodným privádzaním. Vibrátor je postupne zdvíhaný a spúšťaný niekoľkokrát, aby sa vytvorila rozšírená päta a následne je postupne vyťahovaný po terén, až kým betón nevyplní dutiny vytvorené počas zhotovovania stĺpu. Vibrátor sa zvyčajne znova zapúšťa v hornej časti stĺpa, aby sa vytvorila pevnejšia hlava stĺpa. Po zhotovení stĺpa je možné hornú hraniu zarovnať na požadovanú úroveň a v prípade potreby osadiť výstuž. Vibračné súpravy sú plne vybavené palubným systémom na zber údajov. Dáta zo systému, ako napríklad prítlak a intenzita prúdu, rýchlosť zdvihu, sa môžu potom zaznamenať a zobraziť v reálnom čase spolu so stanovenými cieľovými hodnotami na monitore v kabíne. Toto monitorovanie umožňuje operátorovi opraviť akékoľvek odchýlky v reálnom čase počas procesu realizácie, aby sa zachovali požiadavky v rámci špecifikácií projektu.

Výhody

Všestranná metóda zlepšovania pôdy, ktorú je možné prispôsobiť rôznym geologickým podmienkam a základovým požiadavkám
Ponúka ekonomické riešenie pre zlepšenie podložia
Môže sa vykonávať takmer do akejkoľvek hĺbky
Relatívne rýchla realizácia, následné stavebné práce môžu nasledovať veľmi rýchlo
Zlepšenie podložia umožňuje návrh štandardných plošných základov, ktoré môžu viesť k úsporám
Mimoriadne tichý pri nízkych vibráciách
Počas procesu realizácie nie je potrebné odstraňovať vývrt zeminy, ako pri bežných vrtných prácach, napr. pri realizácii pilót

Kontrola kvality

Vibračné zariadenia, ktoré používame sú navrhnuté a vyrobené interným výrobcom výhradne pre použitie spoločnosťami Keller. Náš interný softvér kvality produktivity nám umožňuje zaznamenávať a analyzovať údaje v reálnom čase a kontrolovať výkon realizovaného zlepšovania podložia. Počas realizácie sa spravidla zaznamenávajú rôzne výrobné parametre vrátane hĺbky, prítlaku, sily, postupnosti ťahania, času, dátumu a čísla prvku.

Na overenie výrobných parametrov stĺpov je možné použiť terénne skúšky spolu so statickými zaťažovacími skúškami, skúškami pevnosti materiálu stĺpu v tlaku a overením priemeru stĺpu.