Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti s poskytovaním nákladovo efektívnych riešení pre energetický sektor.

Výzvy v danom sektore, ktoré vieme vyriešiť

Či už ide o výrobu biomasy, fosílnych, vodných, jadrových, veterných alebo solárnych elektrární, môžeme navrhnúť a zrealizovať geotechnické riešenie podľa vašich potrieb
Naši pracovníci a vybavenie sa dostanú k akémukoľvek miestu stavby, od elektrární až po prenosové veže v horskom teréne
Naša príprava podložia Vám umožní postaviť plánovanú stavbu podľa projektu aj v nepriaznivých pôdnych podminekach
Práce vykonávame bezpečne v oblasti rozvodných sietí v existujúcich zariadeniach na výrobu a rozvod energie
Naša kontrola kvality pomáha zabezpečiť, že to čo budujeme je podľa stanovených špeciikácií
Dodržiavame všetky prísne bezpečnostné postupy v oblasti citlivých zariadení na výrobu energie