Naša spoločnosť poskytuje riešenia pre plánované konštrukcie, ale aj existujúce stavby v tomto sektore. 

Výzvy v danom sektore, ktoré vieme vyriešiť

Zlepšovanie podložia je často používanou technológiou v neúnosných zeminách pre plošne zakladané budovy
Zabezpečenie stability existujúcich konštrukcií pri sadaní, podchytenie alebo opätovné vyrovnanie základov, s minimálnym prerušením prevádzky
V prípade potreby hĺbkových základov, vieme navrhnúť a zrealizovať vhodné riešenie pre každý projekt
Pracujeme efektívne na dokončení našich prác podľa harmonogramu, aby výstavba vašej budovy mohla začať včas