Mikrozáporové paženie pozostáva zo súboru kontinuálne radených mikropilót alebo mikrozápor, únosných v ťahu aj v tlaku, ktoré sú spojené do systému pomocou konštrukčne vystuženého kotevného pásu, pre zabránenie pohybov.

Mikrozáporové paženie

Využitie technológie

Stabilizácia svahu

Proces

Do svahu sa vytvorí malý zárez pre prístup vrtnej súpravy. Následne sú vŕtané dva rady mikrozápor, predný rad vŕtaný vertikálne a zadný rad s úklonom do svahu. Okolo mikrozápor sa vytvorí armovací kôš, umiestni sa debnenie pre vyliatie betónu a zhotovenie nosníka. Po zatvrdnutí nosníka je možné odkopať na požadovanú úroveň. Hotové mikropilóty pôsobia v ťahu a v tlaku, aby efektívne vytvorili integrovaný stabilizovaný systém vystuženia zeminy,  ktorý odoláva klzným silám vo svahu

Výhody

Nosník môže byť zasypaný a stabilizačný systém svahu je skrytý z pohľadu
Využitie pri zabezpečení výkopov, kde nie je možné realizovať zemné klince

Kontrola kvality

Túto techniku sme vyvinuli a vlastníme ochrannú známku  na základe našich rozsiahlych znalostí s realizáciou mikropilót.