Naša spoločnosť poskytla tisíckam zákazníkov geotechnické riešenia veľkých, ale aj malých rezidenčných projektov.

Výzvy v danom sektore, ktoré vieme vyriešiť

Vyvinieme riešenia, ktoré pomôžu pri sanácií kontaminácie a rozvoja tzv. "browndfield-ov"