Naša spoločnosť poskytuje širokú škálu riešení pre verejný sektor, vrátane vládnych, vojenských, vzdelávacích, zdravotných, športových a zábavných stredísk a zariadení.

Výzvy v danom sektore, ktoré vieme vyriešiť

Inštitucionálni vlastníci majú širokú škálu zainteresovaných strán, interných aj externých, pričom každá z nich má pri navrhovaní a výstavbe jedinečné požiadavky. Pri výbere najvhodnejšieho geotechnického riešenia sa musia zohľadniť všetky ciele
Keďže máme skúsenosti s celým radom technológií, máme možnosť modifikovať riešenie v priebehu projektu