Hĺbkové vibračné zhutňovanie je technológia zlepšovania podložia, používaná           na zhutňovanie nesúdržných zemín s vibračným zhutňovačom. Prvý krát bola táto technológia vyvinutá v roku 1930 firmou Keller a dodnes bola využitá na tisíckach projektov.

Hĺbkové vibračné zhutňovanie

Využitie technológie

Redukuje sadanie základov a nerovnomerné sadanie
Zvyšuje únosnosť podložia, čím umožňuje redukovať veľkosť základov
Zvyšuje tuhosť podložia
Zvyšuje šmykovú pevnosť zemín
Redukuje priepustnosť zemín
Znižuje potenciálne stekutenie podložia
Zabezpečuje stabilizáciu násypu
Umožňuje použitie plošných základov
Zabraňuje šíreniu laterálnych vĺn spôsobených zemetrasením
Veľmi efektívna pri zhutňovaní piesku a rekultivácii pôdy

Proces

Hĺbkový vibračný zhutňovač, zavesený na žeriave, je za pomoci vibrácií a vodného výplachu vháňaný do nesúdržných zemín. Jednotlivé zrná nesúdržných zemín, štrku a piesku v prirodzenom uložení, sa vplyvom vibrácií preskupia, resp. zhutnia do hustejšieho usporiadania. Na teréne sa vytvorí lievikovitý “prepad”, ktorý sa dosýpa dovezeným štrkovým materiálom. Požadovaná hĺbka je navrhnutá pre každý projekt samostatne podľa podložia. Maximálna možná hĺbka zhutnenia           je v súčasnosti 50m.

Vibračné zariadenia sú plne vybavené palubným systémom na zber údajov. Dáta zo systému              sú v reálnom čase zaznamenávané a zobrazované na monitore v kabíne, spolu s cieľovými hodnotami. Monitorovanie dát umožňuje pracovníkovi opraviť akékoľvek odchýlky v reálnom čase počas procesu výstavby, aby sa zachovalo vibračné zhutnenie v rámci špecifikácií projektu.

Výhody

Všestranná metóda zlepšovania pôdy, ktorú je možné prispôsobiť rôznym geologickým podmienkam a základovým požiadavkám
Ponúka ekonomické riešenie pre zlepšenie podložia
Môže sa vykonávať takmer do akejkoľvek hĺbky
Relatívne rýchla realizácia, následné stavebné práce môžu nasledovať veľmi rýchlo
Zlepšenie pôdy umožňuje návrh štandardných plošných základov, ktoré môžu viesť k úsporám
Šetrné k životnému prostrediu, pretože zabudováva prírodné a lokálne materiály
Mimoriadne tichý pri nízkych vibráciách
Počas procesu realizácie nie je potrebné odstraňovať vývrt zeminy, ako pri bežných vrtných prácach, napr. pri realizácii pilót
Zachováva pôvodnú výškovú úroveň staveniska pri použití zásypu

Kontrola kvality

Vibračné zariadenia, ktoré používame sú navrhnuté a vyrobené interným výrobcom výhradne pre použitie spoločnosťami Keller. Náš interný softvér kvality produktivity nám umožňuje zaznamenávať a analyzovať údaje v reálnom čase a potvrdiť kvalitu a zhotovenie zhutneného podložia. Počas realizácie sa spravidla zaznamenáva celý rad výrobných parametrov vrátane hĺbky, prítlaku, sily, postupnosti ťahania, času, dátumu a čísla prvku.

Na overenie výrobných parametrov stĺpov je možné použiť terénne skúšky spolu so statickými zaťažovacími skúškami, skúškami pevnosti materiálu stĺpu v tlaku a overením priemeru stĺpu.