Kotvy prenášajú ťahové zaťaženia, pozostávajú z kotevnej hlavy, voľnej dĺžky a dĺžky koreňa. Charakteristickou pre kotvu je voľná dĺžka, čo je veľkou výhodou pre výkopové jamy s veľmi malými horizontálnymi priehybmi.

Zemné (horninové) kotvy

Využitie technológie

Zabezpečenie výkopov
Dočasná alebo trvalá stabilizácia svahov

Proces

Zhotoví sa stabilný vrt na správny priemer a navrhnutú dĺžku, naplní sa cementovou zálievkou a osadí sa kotva (lanová alebo tyčová kotva s voľnou a koreňovou dĺžkou). V prípade potreby je možné zhotoviť injektáž po niekoľkých hodinách. Potom sa osadí kotevná hlava a kotva sa dokončí predopnutím na navrhovanú silu.

Výhody

Predpätie znižuje pohyby nosných konštrukcií
Môžu byť zrealizované v akomkoľvek type pôdy
Znižuje priemer, dĺžku a vzdialenosť pilót

Kontrola kvality

Keller má dlhoročné skúsenosti s realizáciou kotiev a neustále vyvíja techniku na dosiahnutie lepšieho výkonu.

Testovanie a monitorovanie na zabezpečenie vysokej kvality realizácie.