Projekty stavebných jám často zahŕňajú prácu pod hladinou podzemnej vody, preto je pre ďalšiu výstavbu nevyhnutné zabrániť nežiadúcemu priesaku vody. Naša firma ponúka širokú škálu techník pre účinné utesnenie stavených jám pod hladinou podzemnej vody.