V spoločnosti Keller sme odhodlaní lepšie porozumieť svojmu prínosu k udržateľnému rozvoju a spolu so zákazníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami pracovať na znížení potenciálnych dopadov.

Čo pre nás znamená udržateľnosť

To, čo pre nás znamená udržateľnosť, možno zhrnúť do štyroch P:

Naše záväzky v oblasti udržateľnosti

Ciele udržateľného rozvoja OSN (SDG) sa zameriavajú na najväčšie výzvy sveta a snažia sa nájsť univerzálny jazyk udržateľnosti.

Zároveň ponúkajú užitočný rámec, ktorý objasňuje, aký vplyv majú rôzne projekty a aktivity, ktoré v Kelleri robíme.

Veríme, že najväčší vplyv môžeme mať v nasledovných ôsmich oblastiach, ktoré najužšie súvisia s našou spoločnosťou.

Naša vedúca úloha

Ľudia na celom svete každodenne žijú a pracujú na základoch, ktoré vylepšil Keller, najväčší zhotoviteľ na svete v oblasti geotechniky.

Najlepšie riešenia

Naše technológie, či už samotné alebo v kombinácii s ďalšími metódami, ponúkajú riešenia pre širokú škálu problémov v celom stavebnom sektore – od priemyselných, komerčných a developerských projektov cez výstavbu infraštruktúry (priehrady, tunely, doprava, úprava vody) až po projekty spojené s environmentálnymi výzvami.

Globálna sila a lokálne zameranie nás robia výnimočnými. Vďaka našim poznatkom o lokálnych trhoch a podmienkach podložia máme ideálne predpoklady na pochopenie a riešenie konkrétneho lokálneho inžinierskeho problému. Naše globálne vedomosti nám zas pri hľadaní optimálnych riešení umožňujú čerpať z bohatých skúseností a pracovať s najlepšími odborníkmi v odvetví. Značnú časť zákaziek získavame s inovatívnymi riešeniami v tendroch zahŕňajúcich návrh i realizáciu prác.

S 10 000 zamestnancami a prevádzkami na šiestich kontinentoch máme potrebných ľudí, odborné znalosti, skúsenosti a finančnú stabilitu, vďaka čomu dokážeme reagovať rýchlo a doviesť projekt do úspešného konca. 

Vďaka kombinácii globálnych zdrojov a lokálnych vedomostí zvládneme aj tie najväčšie a najnáročnejšie projekty vo svete. Každodenná práca je pre nás však rovnako dôležitá a celkovo ročne pracujeme na 7 000 jedinečných projektoch.

Skvelé výsledky v oblasti BOZP

Veríme, že v dôsledku našej práce by nemalo dôjsť k žiadnym zraneniam. Naším hlavným cieľom je dosiahnuť nulové škody a zranenia.

Naše záznamy svedčia o tom, že máme jednu z najnižších mier úrazov v tomto priemysle, a odhodlanie vedenia spoločnosti i zamestnancov „myslieť bezpečne, pracovať bezpečne a bezpečne sa vracať domov“ získalo ocenenia a uznanie od kolegov a klientov.

Budujeme vedomosti vo svete geotechniky

Sme hrdí na vedúcu úlohu, ktorú v geotechnickom priemysle zaujímame pri vývoji a posúvaní vedomostí a pri rozvíjaní prístupov v rámci celého odvetvia. Mnohí z nášho tímu zohrávajú kľúčové úlohy v profesijných združeniach a priemyselných činnostiach po celom svete, čím prispievajú k špecifikáciám, smerniciam a kódexom platným v celom odbore.

Naše lokálne spoločnosti sa neustále delia o vedomosti so zamestnancami, kolegami, zákazníkmi či dodávateľmi, a to cez technickú dokumentáciu, semináre či exkurzie na stavbách. Takýto spôsob práce jednak posúva náš priemysel vpred, jednak našim zamestnancom prináša skvelé príležitosti získať uznanie či ocenenia za ich individuálny prínos.

Edukačné partnerstvá

Personál našich spoločností v jednotlivých krajinách je v úzkom kontakte s partnerskými univerzitami, aby sa podelili o overené postupy a poskytli príklady svojich najpokročilejších inžinierskych riešení.

Keller zároveň spolupracoval s University of Surrey, Spojené kráľovstvo, na výskumnom projekte, ktorého cieľom bolo určiť a zaviesť osvedčené postupy z hľadiska udržateľnosti vo všetkých našich prevádzkach.

Udržateľnosť v akcii

A Keller rig on the Sallanches project

Geotechnické riešenia

Pre nízkouhlíkové stavebné prostredie s nízkym dopadom
Pre nízkouhlíkové stavebné prostredie s nízkym dopadom
Pre nízkouhlíkové stavebné prostredie s nízkym dopadom
Pre nízkouhlíkové stavebné prostredie s nízkym dopadom
Zistiť viac