Rastúca populácia, projekty na podporu odolnosti proti zmene klímy či rozmach miest a infraštruktúry stavajú stavebný sektor vrátane sektora geotechniky do veľmi výhodnej pozície. Sektor sa však zároveň bude musieť vyrovnať s novými obmedzeniami ohľadne uhlíka, využitia zdrojov či tvorby odpadu, pričom sa od neho bude očakávať, že vytvorí lokálne pracovné miesta a sociálnu hodnotu.

Rozumné spoločnosti nebudú čakať, kým ich k činom pritlačia predpisy. Získajú náskok a navrhnú riešenia, ktoré naplnia potreby klienta a ušetria jeho náklady – riešenia s nižšími emisiami uhlíka a minimálnym negatívnym, prípadne iba pozitívnym dopadom na životné prostredie.

V Kelleri máme na túto výzvu potrebné skúsenosti, zručnosti a kreativitu.