Torkrét môže byť použitý na vytváranie prírodne vyzerajúcich povrchov, prekrytie tvarovaných alebo texturovaných povrchov.

Striekaný betón/ torkét

Využitie technológie

Terénne úpravy
Diaľničné zárezy
Súčasť trvalých a dočasných oporných stien
Suterénne steny

Proces

Torkrét je betón striekaný na povrch, najčastejšie klincovaného výkopu a vytvára ochrannú povrchovú vrstvu. 

Výhody

Ponúka rôzne estetické povrchové úpravy pre pohľadový betónový povrch
Môže byť použitý hotový betón alebo miešaný priamo na stavbe
Osvedčená, nákladovo efektívna a časovo úsporná metóda

Kontrola kvality

Kvalita a pevnosť procesu striekania betónu sa overuje snímaním skúšobných panelov a vykonávaním skúšok na vzorkových jadrách alebo prúžkoch skúšobného panelu. Je tiež možné skontrolovať a testovať jadrá striekaného betónu.