Paženie zárezov klincovaním a založenie na mikropilótach

pohlad

Projekt

Estakáda ponad údolie Krivánskeho potoka je technicky náročný úsek rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna, ktorého súčasťou je 5 km dlhá mostná estakáda založená na svahoch údolia Krivánskeho potoka.

Úloha

Zabezpečenie výkopov dočasným a trvalým pažením pre vybudovanie základov estakády. Dočasné zabezpečenie stavebných jám v údolí Krivánskeho potoka s utesnením.

Hĺbkové zakladanie opory a podpier estakády. Vylepšenie nehomogénneho podložia pre plošné základy podpier.

Riešenie

Zabezpečenie stien výkopov v suťovom a poloskalnom svahu je riešené dočasnými a trvalými konštrukciami použitím zemných klincov a vystuženého striekaného betónu. Skalné svahy boli zabezpečené systémom zádržných sietí so zemnými klincami. V údolí Krivánskeho potoka bola pre paženie a tesnenie stavebných jám zhotovená stena a dno zo stĺpov tryskovej injektáže.

Hĺbkové zakladanie bolo riešené mikropilótami systémom celozávitových tyčí ANP a pre plošné základy v premenlivom poloskalnom a skalnom podloží s geologickými anomáliami  sa realizovala trysková injektáž pre homogenizáciu podložia pod plošné základy.

Informácie o projekte

Stavebník

NDS, a.s.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o.

Objednávateľ

Eurovia CS, a.s.