Keller navrhuje a realizuje cenovo efektívne geotechnické riešenia pre priemysel a výrobný sektor. 

Výzvy v danom sektore, ktoré vieme vyriešiť

Môžeme zabezpečiť bezpečné a efektívne práce počas celej doby výstavby, bez zásahu do vašich prevádzkových činností v závislosti od situácie
Náš systém zakladania môže zabezpečiť zníženie nerovnomerného sadania a dosiahnuť požadované nízke tolerancie na sadnutie, ktoré sú vyžadované hlavne pod špeciálne strojné vybavenie
Realizácie prác v priemyselných a výrobných halách je často vykonávané v priestorovo náročných podmienkach. Naši pracovníci bezpečne pracujú aj v aktívnych prevádzkach so špeciálnymi zariadeniami
V krátkom čase môžeme zabezpečiť mobilizáciu a nástup na stavbu, aby sme stabilizovali situáciu a prevádzka mohla pokračovať