Založenie objektov na štrkových vibrostĺpoch systém Keller

Zakladanie

Projekt

Výstavba autosalónu a servisu pre firmu Mercedes-Benz v Dunajskej Strede.

Úloha

Zvýšenie únosnosti základovej pôdy pre založenie objektov SO 01 - Autosalón a servis ako aj SO 03 – Budova technológie.

Riešenie

Pre zabezpečenie únosného podzákladia stavby bolo zrealizované vylepšenie podložia metódou štrkových vibrostĺpov (systém Keller).

Táto metóda špeciálneho zakladania umožnila v daných geologických pomeroch (kyprá vrstva štrku pod plošným základom) rýchlo a ekonomicky výhodne dosiahnuť potrebné statické parametre pre bezpečné založenie stavebných objektov.

Informácie o projekte

Stavebník

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Objednávateľ

Dunstav D.S., s.r.o.