Zvyšovanie únosnosti podložia
Zvyšovanie únosnosti podložia

Prenos zaťažení do únosných vrstiev podložia.

Zabezpečenie výkopov
Zabezpečenie výkopov

Umožňuje stabilný výkop, zabraňuje pohybu, poškodeniu okolitých budov a infraštruktúry.

Tesnenie stavebných jam
Tesnenie stavebných jám

Chráni pred nežiadúcim priesakom vody.

Stabiliazácia svahov
Stabilizácia svahov

Stabilizácia svahov a výkopových jám.