Pri výstavbe je často nevyhnutné zabezpečiť stabilný výkop a zabezpečiť, aby stavebnou činnosťou nedošlo k poškodeniu okolitých budov a inžinierskych sietí.

Keller ponúka riešenia zabezpečenia výkopov aj v zložitých podmienkach,  a to z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.