Sme známi a rešpektovaní pre naše vysoké štandardy čestnosti a bezúhonnosti vo vzťahoch k našim zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, konkurencii a spoločnosti.

Keďže je to dôležité, máme kódex obchodného správania, ktorý stanovuje naše minimálne očakávania na všetkých zamestnancov bez ohľadu na ich pracovnú pozíciu. Ukazujeme tak zákazníkom, ale aj iným zainteresovaným stranám, že sa na nás môžu spoľahnúť pri dodržiavaní najvyšších štandardov čestnosti, poctivosti a bezúhonnosti. Zabezpečuje nám to pracovať spôsobom, na ktorý môžeme byť hrdí a robiť rozhodnutia, ktoré nás robia úspešnými.

Srdcom nášho kódexu je vždy dodržiavať právo. Naše princípy práce:

Udržať každého zdravého a v bezpečí

Udržať každého zdravého a v bezpečí

Veríme, že nikto by nemal byť zranený v dôsledku práce, ktorú robíme

– každý má byť v bezpečí a v poriadku.

Podpora práv zamestnancov a rôznorodosti

Podpora práv zamestnancov a rôznorodosti

Ceníme si, podporujeme a chránime práva a dôstojnosť každého jednotlivca a individualitu našich ľudí

– ku každému sa správame s rešpektom.

Dodržiavať etické a čestné správanie

Dodržiavať etické a čestné správanie

Sme vždy úprimní, konáme čestne a dodržiavame zákony

- preto nám každý dôveruje.

Man in safety boots walking a line

Držať si odstup od úplatkárstva a korupcie

Vždy si preveríme, že si držíme odstup od úplatkárstva a korupcie a projekty vyhrávame čestne

– všetci vedia, že naše rozhodnutia sú robené zo správnych dôvodov.

Udržiavať komunikáciu otvorenú a zodpovednú

Udržiavať komunikáciu otvorenú a zodpovednú

Komunikujeme otvorene, zdvorilo, jasne a zodpovedne.

Práca v komunite

Práca v komunite

Konáme zodpovedne a s rešpektom ku komunitám, v ktorých pracujeme, pretože sme ich súčasťou.

Chránime naše životné prostredie

Chránime naše životné prostredie

Rešpektujeme a minimalizujeme náš vplyv na životné prostredie, aby sme ho chránili pre budúcnosť.

Employees discussing Ritz Carlson project

Postaviť sa za správnu vec

Vždy reagujeme keď si myslíme, že naše zásady nie sú dodržiavané.

Poskytovanie vynikajúcich zákazníckych služieb

Poskytovanie vynikajúcich zákazníckych služieb a spolupráca s našimi dodávateľmi s cieľom zabezpečiť naše štandardy.

Pracujeme na tom, aby naši zákazníci boli spokojni, a snažíme sa predčiť ich očakávania, aby s nami znova spolupracovali. Budujeme konštruktívne vzťahy s našimi dodávateľmi, ktorí rozumejú našim princípom a štandardom, s ktorými pracujeme.