Prečo pracovať pre nás?

Sme hrdí na to, že máme tých najlepších odborníkov a kvalifikovaných ľudí v odbore, ktorí sú motivovaní našou kultúrou a možnosťou kariérneho rastu.

Vzdelávanie a rozvoj

Okrem možnosti učenia sa pri práci na najvýznamnejších projektoch ponúkame aj príležitosti na štruktúrované vzdelávanie a ...
Okrem možnosti učenia sa pri práci na najvýznamnejších projektoch ponúkame aj príležitosti na štruktúrované vzdelávanie a rozvoj, ...
Okrem možnosti učenia sa pri práci na najvýznamnejších projektoch ponúkame aj príležitosti na štruktúrované ...
Okrem možnosti učenia sa pri práci na najvýznamnejších projektoch ponúkame aj príležitosti na štruktúrované vzdelávanie a ...
Zistiť viac

Naše pracovné prostredie

Našim najhodnotnejším majetkom sú naši zamestnanci. Zaviazali sme sa vytvárať pracovné prostredie a kultúru, ktoré prináša ...
Našim najhodnotnejším majetkom sú naši zamestnanci. Zaviazali sme sa vytvárať pracovné prostredie a kultúru, ktoré prináša ich ...
Našim najhodnotnejším majetkom sú naši zamestnanci. Zaviazali sme sa vytvárať pracovné prostredie a kultúru, ktoré ...
Našim najhodnotnejším majetkom sú naši zamestnanci. Zaviazali sme sa vytvárať pracovné prostredie a kultúru, ktoré ...
Zistiť viac

Dôvody prečo pracovať u nás:

Špičkové projekty

Máme to šťastie, že sme súčasťou najvzrušujúcejších a najnáročnejších projektov v geotechnickom svete s využitím najmodernejších zariadení a technológií.

Vzdelávanie a rozvoj

Okrem možnosti učenia sa pri práci na najvýznamnejších projektoch ponúkame aj príležitosti na štruktúrované vzdelávanie a rozvoj, ktoré sú navrhované tak, aby pomohli zamestnancom naplno využiť ich potenciál.

Keller employees learning on site

Skutočné splnomocnenie

Naša štruktúra a kontrolný rámec znamená, že naši vedúci pracovníci dostávajú od začiatku svojej kariéry značnú zodpovednosť. Ľudia to považujú za vysoko motivujúce, čo nám pomáha  priviesť a udržať najlepšie talenty tohto odvetvia.

Konkurenčné odmeny a dobré uznanie

Ponúkame konkurencie schopné sadzby odmien a výhod pre mnoho pozícií a stimuly súvisiace s výkonom. Dobrý výkon je uznávaný rôznymi spôsobmi, nie len prostredníctvom odmien.

Zdravie a bezpečnosť

Chceme aby každý, kto pracuje pre nás alebo s nami, chodil domov bezpečne na konci každého dňa. Naše poradenstvo a vrcholový manažment sa vytrvalo zameriavajú na dosiahnutie nášho cieľa, ktorým je nulový počet zranení a nepoškodené zdravie.

Spoločenská zodpovednosť

Uvedomujeme si oblasti, v ktorých má náš podnik dopad na spoločnosť a kde máme zodpovednosť, ktorá presahuje naše finančné výsledky. To sa týka bezpečnosti, životného prostredia, našej úlohy zamestnávateľa a komunít, v ktorých pracujeme. Túto širokú škálu zodpovednosti berieme vážne, preto dúfame, že staviame na silnom pocite hrdosti našich zamestnancov v spoločnosti Keller.  

Súčasť globálneho podnikania ponúkajúceho príležitosti pre medzinárodný kariérny rast.

Keller špeciálne zakladanie je súčasťou Keller Group, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách na šiestich kontinentoch, preto sme schopný ponúknuť medzinárodný kariérny rast pre ambicióznych a talentovaných ľudí, ktorí majú globálny prístup k mysleniu a sú ochotní cestovať.

Keller India employees on site

Vyvíjajúca sa organizácia

Duch spolupráce a neustále zlepšovanie z nás robí vzdelávaciu organizáciu. Prostredníctvom nášho rozvoja a transferu technológií medzi našimi regiónmi a podnikmi môžeme zabezpečiť, aby naši inžinieri mali prístup k najširšiemu spektru riešení a mali možnosť pokračovať v technickom vzdelávaní.

Podnikateľský a rodinný duch

Ako súčasť väčšej skupiny, máme podnikateľského aj rodinného ducha.

Vytvárať zmenu

Aj keď náš príspevok často nevidíme, práca, ktorú robíme v rámci Keller-u, sa dotýka takmer všetkých aspektov moderného života. Pomáhame vytvárať infraštruktúru pre budovy v centre našich komunít po celom svete.

Spravodlivé postupy zamestnania

Zaviazali sme sa vytvoriť pracovné prostredie, v ktorom je každý zamestnanec podporovaný výlučne na základe jeho zásluh a osobného príspevku, bez nezákonnej diskriminácie a obťažovania. Ceníme si rozmanitosť a oslavujeme individuálne rozdiely a veríme, že naša inkluzívna kultúra pomáha podniku pokračovať v raste ako silná, dynamická a inovatívna organizácia.