Soilcrete je patentovaná technológia tryskovej injektáže, ktorá pomocou vysokorýchlostného rezného lúča vytvára v podloží prvky rôznych tvarov z tryskovej injektáže, čím spevňuje zeminu samotvrdnúcou suspenziou.

Trysková injektáž

Využitie technológie

Často uprednostňované riešenie v každej situácii, ktorá si vyžaduje kontrolu podzemnej vody alebo výkop v nestabilnej pôde
Podchytávanie základov
Paženie výkopov
Utesnenie dna výkopov

Proces

Trysková injektáž vytvára in situ prvky Soilcrete (injektovanej zeminy) rôznych tvarov pomocou „monitora injektáže“ pripevneného na koniec vrtnej korunky. Monitor trysky injektáže sa zahĺbi do maximálnej požadovanej hĺbky. Potom sa z portov na monitore iniciujú trysky s vysokou rýchlosťou (cementová zálievka s voliteľnou vodou a vzduchom). Trysky erodujú zeminu a zmiešajú pôdu in situ so suspenziou, zatiaľ čo monitor rotuje a postupne sa vyťahuje. V závislosti od aplikácie a typu zeminy sa používa jedna z troch variant: jednozložkový systém (tryska s injektážnou suspenziou), dvojzložkový systém (tryska s injektážnou suspenziou obalená lúčom vzduchu) a trojzložkový systém (vodný lúč obalený prúdom vzduchu so samostatným vstupom injektážnej suspenzie). Proces tryskovej injektáže vytvára lamely, celé stĺpy, čiastočné stĺpy (štvrť-/ pol-stĺpy) alebo elipsy s navrhnutou pevnosťou alebo priepustnosťou. Geometria a fyzikálne vlastnosti prvkov Soilcrete sú navrhnuté na základe typov zemín in situ. Pretože ide o systém založený na erózii pôdy, erodovateľnosť pôdy hrá hlavnú úlohu pri navrhovaní geometrie, kvality a samotnej realizácii. Nesúdržné zeminy sú zvyčajne viac erodovateľné tryskovou injektážou ako súdržné zeminy.

Výhody

Účinné pre najširšiu škálu typov zemín v každom injektážnom systéme, vrátane siltov a väčšiny ílov
Realizácia môže prebiehať v konkrétnej hĺbke, vrstve zeminy bez toho, aby sa musela pôda nad ňou upravovať
Nízka svetlá výška vrtnej súpravy umožňuje realizáciu v obmedzených priestoroch, ako sú napríklad pivnice
Schopnosť realizovať Soilcrete v obmedzených priestoroch a okolo podpovrchových prekážok, ako sú inžinierske siete, poskytuje jedinečnú flexibilitu pri návrhu
Vedie k úsporám harmonogramu výstavby
Kontajnerizované, vysoko mobilné podporné vybavenie znižuje náklady na mobilizáciu a demobilizáciu a čas
Zvyčajne sa dá vykonať bez narušenia normálnej prevádzky zariadenia

Kontrola kvality

Spoločnosť Keller má 40-ročné skúsenosti z celého sveta. Počas svojho pôsobenia spoločnosť zažila a zrealizovala viac projektov tryskovou injektážou ako ktorýkoľvek iný dodávateľ na svete.

Okrem toho spoločnosť Keller neustále pracuje na vývoji technológií, napríklad patentovaná technológia Acoustical Column Inspector – ACI pre overenie priemeru stĺpov Soilcrete, čím zabezpečuje spĺňať požiadavky projektu.