Zabezpečenie stavebnej jamy a založenie prístavby nákupného centra.

pohľad

Projekt

Rozšírenie obchodných priestorov nákupného centra, v blízkosti Dunaja. Nové obchodné priestory budú mať 3 nadzemné podlažia a 1 podzemné podlažie.

Úloha

Na kontakte s obchodným centrom v plnej prevádzke investor potreboval rozšíriť nákupný priestor a zvýšiť počet parkovacích miest, postavením prístavby.

Požiadavka investora bola zabezpečiť výkop stavebnej jamy obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 104 x 28m s hĺbkou cca 3,2m, podchytenie existujúceho objektu, preloženie inžinierskych sietí a odvoz vykopaného materiálu.

Súčasťou úlohy bolo aj bezpečné založenie prístavby v nehomogénnej základovej škáre.

Riešenie

Pažiaca stena bola vyhotovená technológiou tryskovej injektáže - Soilcrete v geologických podmienkach štrky a piesčité štrky. Rovnaká technológia bola využitá aj pre vyhotovenie stĺpov pre založenie objektu.

Počas realizácie bolo výzvou skĺbiť činnosť realizácie tryskovej injektáže s postupným prekladaním inžinierskych sietí do nových polôh a to všetko na veľmi malom priestore v zastavanej zóne s vysokou frekvenciou pohybu osôb.

Informácie o projekte

Stavebník

UR P6 s.r.o.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Objednávateľ

UR P6 s.r.o.