Pri budovaní stavieb a infraštruktúry je v mnohých prípadoch potrebné zvýšiť únosnosť podložia. Existujú rôzne metódy a technológie, ktoré bezpečne prenesú všetky zaťaženia do únosných vrstiev podložia, a to vylepšením vlastností konkrétneho podložia, prípadne realizáciou prvkov špeciálneho zakladania.