Paženie stavebnej jamy a založenie objektov

jama

Projekt

Projekt vznikol na okraji ružinovskej časti Prievoz – Mlynské Nivy. Mení bývalý priemyselný areál na štvrť s bývaním a administratívou.

Úloha

Hlavnou úlohou projektu bolo pozdĺž lokálnej komunikácie so sieťami  zabezpečiť stavebnú jamu o rozmeroch cca 150 x 30m hĺbky do 4 m a založenie objektov.

Riešenie

Paženie stavebnej jamy v tesnej blízkosti novo skolaudovanej kanalizácie a prístupovej cesty bolo zrealizované bez kotvenia zo stĺpov z tryskovej injektáže – Soilcrete.

Po zhotovení výkopu sa pristúpilo k zakladaniu objektov na stĺpoch z tryskovej injektáže – Soilcrete s priemerom od 1,2m do 2,4m v závislosti od statického zaťaženia objektu.

Informácie o projekte

Stavebník

YIT Slovakia a.s.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Objednávateľ

YIT Slovakia a.s.