Zabezpečuje zvýšenie únosnosti existujúcich konštrukcií a základov pri sadaní budov alebo zvýšených zaťaženiach na konštrukciu. Poskytujeme optimálne riešenia sanácií stavieb.