Naša spoločnosť sa aktívne zapája do úsilia o modernizáciu infraštruktúry, či už ide o dopravu, železnice, tunely alebo inžinierske siete, poskytujeme geotechnické riešenia pre každý jedinečný projekt.

Výzvy v danom sektore, ktoré vieme vyriešiť

Naše návrhy poskytujú najúčinnejšie geotechnické konštrukčné riešenie
Správne technické riešenie musí uvažovať so špecifickými podmienkami projektu, napríklad tesné priestorové podmienky v meste
Ponúkame riešenia na kľúč