Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti a širokú škálu technológií pre optimálne riešenie zabezpečenia nestabilných svahov a výkopov stavebných jám.