Zakladanie na betónových vibrostĺpoch

zakladanie

Projekt

Výstavba piatich bytových domov s polyfunkciou a garážového domu s kapacitou až 370 parkovacích miest.

Úloha

Návrh metódy a realizácia založenia jednotlivých bytových domov a garážového domu so zabezpečením stavebnej jamy v premenlivých súdržných a nesúdržných zeminách.

Riešenie

Zabezpečenie stavebnej jamy zemnými klincami a vystuženým torkrétom na výšku 5 m. Založenie 6 až 9 podlažných objektov na betónových vibrostĺpoch s predvrtávaním.

Informácie o projekte

Stavebník

Metrostav Slovakia, a.s.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Objednávateľ

Metrostav Slovakia, a.s.