Johann Keller

1860

Johann Keller založil firmu v roku 1860

1930

V 30. rokoch vyvinutá metóda zlepšovania podložia

1970

V 70. rokoch licencovaná technológia tryskovej injektáže z Japonska do Európy aj Severnej Ameriky a vyvinutá kompenzačná injektáž na vyrovnanie nerovnomerného sadnutia budov

1991

Založenie spoločnosti Keller špeciálne zakladanie na Slovensku v roku 1991

25-rokov-2016-keller

2016

25. výročie založenia spoločnosti Keller špeciálne zakladanie na Slovensku v roku 2016

2021

30. výročie založenia spoločnosti Keller špeciálne zakladanie na Slovensku v roku 2021