Vylepšenie podložia
Vylepšenie podložia

Metódy hĺbkového vibračného zhutňovania sú všestrane použiteľné systémy pre zvýšenie únosnosti, redukciu sadaní a celkové vylepšenie podložia základovej pôdy.

Injektáž
Injektáž

Metóda injektáže sa používa na zvýšenie pevnosti podložia, rovnako aj na reguláciu toku podzemných vôd cez zeminy a zníženie ich priepustnosti. Táto metóda je vhodná nielen pre novostavby, ale aj pri údržbe a oprave existujúcich objektov.

Hĺbkové zakladanie
Hĺbkové zakladanie

Hĺbkové zakladanie je optimálnym riešením pri malo únonsnych zeminách. Prvky hĺbkové zakladania bezpečene prenesú zaťaženia do únosnej zeminy prípadne skalného podložia.

Stabilizácia/ paženie
Stabilizácia/ paženie

Stabilizácia svahov a paženie je možné s využitím jedného alebo kombináciou viacerých produktov. Môžu byť použité pri stabilizácii nestabilného svahu alebo výkopu ako aj zabezpečení existújucich konštrukcií.