Vylepšenie podložia
Vylepšenie podložia

Metódy hĺbkového vibračného zhutňovania sú všestrane použiteľné systémy pre zvýšenie únosnosti, redukciu sadaní a celkové vylepšenie podložia základovej pôdy.