Injektáž
Injektáž

Metóda injektáže sa používa na zvýšenie pevnosti podložia, rovnako aj na reguláciu toku podzemných vôd cez zeminy a zníženie ich priepustnosti. Táto metóda je vhodná nielen pre novostavby, ale aj pri údržbe a oprave existujúcich objektov.