Kódex správania

Kódex správania

Náš kódex pravidiel stanovuje princípy a štandardy správania, ktoré očakávame od všetkých našich zamestnancov
Náš kódex pravidiel stanovuje princípy a štandardy správania, ktoré očakávame od všetkých našich zamestnancov
Náš kódex pravidiel stanovuje princípy a štandardy správania, ktoré očakávame od všetkých našich zamestnancov
Náš kódex pravidiel stanovuje princípy a štandardy správania, ktoré očakávame od všetkých našich zamestnancov
Zistiť viac
Hodnoty

Hodnoty

Naše hodnoty integrity, spolupráce a vysokej kvality sú kľúčové pre prácu vo všetkých spoločnostiach skupiny Keller vo svete
Naše hodnoty integrity, spolupráce a vysokej kvality sú kľúčové pre prácu vo všetkých spoločnostiach skupiny Keller vo svete
Naše hodnoty integrity, spolupráce a vysokej kvality sú kľúčové pre prácu vo všetkých spoločnostiach skupiny Keller ...
Naše hodnoty integrity, spolupráce a vysokej kvality sú kľúčové pre prácu vo všetkých spoločnostiach skupiny Keller vo ...
Zistiť viac
Zdravie a bezpečnosť

Zdravie a bezpečnosť

Veríme, že dôsledkom práce, ktorú robíme, by nikto nemal byť poškodený a sme odhodlaní dosiahnuť pracovné prostredie bez ...
Veríme, že dôsledkom práce, ktorú robíme, by nikto nemal byť poškodený a sme odhodlaní dosiahnuť pracovné prostredie bez incidentov
Veríme, že dôsledkom práce, ktorú robíme, by nikto nemal byť poškodený a sme odhodlaní dosiahnuť pracovné ...
Veríme, že dôsledkom práce, ktorú robíme, by nikto nemal byť poškodený a sme odhodlaní dosiahnuť pracovné prostredie bez ...
Zistiť viac
Diverse Keller team on site

Rozmanitosť a začlenenie

Ľudia v našom tíme sú našou najsilnejšou stránkou a veríme, že rozmanitá pracovná sila je dôležitým aspektom dlhodobého ...
Ľudia v našom tíme sú našou najsilnejšou stránkou a veríme, že rozmanitá pracovná sila je dôležitým aspektom dlhodobého úspechu.
Ľudia v našom tíme sú našou najsilnejšou stránkou a veríme, že rozmanitá pracovná sila je dôležitým aspektom ...
Ľudia v našom tíme sú našou najsilnejšou stránkou a veríme, že rozmanitá pracovná sila je dôležitým aspektom dlhodobého ...
Zistiť viac
Kvalita

Kvalita

Našim cieľom je odvádzať kvalitnú prácu, preto neustále pracujeme na zlepšovaní našich produktov, služieb, systémov a ...
Našim cieľom je odvádzať kvalitnú prácu, preto neustále pracujeme na zlepšovaní našich produktov, služieb, systémov a procesov v ...
Našim cieľom je odvádzať kvalitnú prácu, preto neustále pracujeme na zlepšovaní našich produktov, služieb, systémov ...
Našim cieľom je odvádzať kvalitnú prácu, preto neustále pracujeme na zlepšovaní našich produktov, služieb, systémov a ...
Zistiť viac
Udržateľnosť

Udržateľnosť

Dosahovanie profitu a rastu súvisí v našej spoločnosti s vytváraním pozitívneho prínosu pre spoločnosť, ekonomiku a ...
Dosahovanie profitu a rastu súvisí v našej spoločnosti s vytváraním pozitívneho prínosu pre spoločnosť, ekonomiku a prostredie
Dosahovanie profitu a rastu súvisí v našej spoločnosti s vytváraním pozitívneho prínosu pre spoločnosť, ekonomiku a ...
Dosahovanie profitu a rastu súvisí v našej spoločnosti s vytváraním pozitívneho prínosu pre spoločnosť, ekonomiku a ...
Zistiť viac