Založenie mostného piliera na mikropilótach

pohľad

Projekt

Výstavba cestného nadjazdu, ktorý premosťuje koľajisko Železničnej stanice Žilina a spája Ulicu 1.mája s Ľavobrežnou ulicou.

Úloha

Založenie piliera P4 na mikropilótach v stiesnených pomeroch v rámci koľajiska.

 

Riešenie

Mostný pilier bol založený na mikropilótach - systém Keller (s tyčovou výstužou s dvojitou antikoróznou úpravou). 

Výstuž mikropilót bola pri osadení do jednotlivých vrtov zapustená cca 3m pod úroveň pracovnej plošiny do predpísanej úrovne základovej škáry budúceho základu mostného piliera.

Po ukončení realizácie mikropilót sa realizoval výkop stavebnej jamy s  realizáciou podkladného betónu a následne osadenie hláv mikropilót.

Špecifikom tohto projektu bola práca v priestore koľajiska, počas plnej prevádzky železničnej trate.

Informácie o projekte

Stavebník

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Objednávateľ

STRABAG s.r.o.