Založenie oporného múra na mikropilótach

pohľad

Projekt

Realizácia oporného múra pri nadjazde vedľa cesty I/60 a železnice.

Úloha

Založenie oporného múra na mikropilótach.

Riešenie

Pre založenie oporného múra boli zrealizované mikropilóty – systém Keller (s tyčovou výštužou s dvojitou antikoróznou úpravou).

Mikropilóty boli votknuté do únosného podložia tvoreného poleogénnymi ílovcami a ich únosnosť preveril objednávateľ statickými zaťažovacími skúškami.

Informácie o projekte

Stavebník

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Objednávateľ

STRABAG s.r.o.