Zabezpečenie stavebnej jamy a založenie objektu

Pohľad

Projekt

Polyfunkčný objekt, kde podzemné priestory budú slúžiť na parkovanie, nachádza sa v historickej časti mesta Trnava.

Úloha

Zabezpečenie stavebnej jamy rozmerov cca 35 x 60m hĺbky cca 4m, podchytenie existujúcich objektov a založenie objektu.

Riešenie

V prvej etape projektu bolo potrebné podchytiť susedné objekty stĺpmi z tryskovej injektáže - Soilcrete s prikotvením dočasnými lanovými kotvami.

V ďalšej etape sa zrealizovala pažiaca stena mimo objektov, vytvorená striekaným betónom s prikotvením sériou zemných klincov v dvoch úrovniach.

Po následnom výkope na úroveň 4 m pod pôvodný terén sa v takto vytvorenej stavebnej jame pristúpilo k realizácii založenia nového objektu na stĺpoch tryskovej injektáže - Soilcrete s opretím päty do štrkov.

Informácie o projekte

Stavebník

Hviezdoslavova, s.r.o.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Objednávateľ

RENNTAX a.s.