Investujeme do odborného a osobného rozvoja našich zamestnancov a poskytujeme im prostredie, ktoré je výzvou na uplatnenie ich schopností.

Vzdelávanie a rozvoj

Poskytovanie príležitostí na odbornú prípravu a rozvoj nie je len otázkou toho, ako získať od našich ľudí viac. Vieme, že práca by mala byť výzvou, odmenou a stimulom - mala by poskytovať nové príležitosti na prekonávanie prekážok a rozvoj zručností. S ohľadom na to dbáme na to, aby naši zamestnanci vo všetkých častiach podniku mali pravidelné príležitosti na vzdelávanie a rozvoj.

To zahŕňa technické, bezpečnostné a kompetenčné školenia spolu so všeobecnými manažérskymi kurzami pre stredne pokročilých manažérov.

Okrem všeobecných programov pre skupiny zamestnancov sa školenia prispôsobujú špecifickým potrebám jednotlivcov, ak boli potreby školenia identifikované v rámci diskusií o výkone alebo ako súčasť širšieho hodnotenia talentov. Na globálnej úrovni ponúka spoločnosť Keller aj vlastnú akadémiu projektových manažérov.