Tesnenie stavebných jam
Tesnenie stavebných jám

Chráni pred nežiadúcim priesakom vody.