Zvyšovanie únosnosti podložia
Zvyšovanie únosnosti podložia

Prenos zaťažení do únosných vrstiev podložia.