Založenie podlahovej dosky na betónových vibrostĺpoch

zakladanie

Projekt

Rozšírenie výrobných kapacít si vyžaduje aj rozšírenie skladovacích kapacít výstavbou novej skladovej haly jedného z popredných výrobcov papierových obálok a tašiek.

Úloha

V zložitých geologických podmienkach, tvorených najmä neúnosnými vrstvami navážok a ílovitými vrstvami s výskytom organických zemín bolo potrebné na základe miestnych technických skúseností okrem hĺbkového založenia skeletu uvažovať aj s úpravou podložia pod podlahovou doskou.

Riešenie

Zhotovenie betónových vibrostĺpov v pravidelnom pôdorysnom rastri pod podlahovou doskou s opretím do únosných vrstiev podzákladia. Betónové vibrostĺpy sa realizujú bezvýkopovou metódou  hĺbkovým vibračným zhutňovačom z úrovne pracovnej plošiny. Hĺbkový vibračný zhutňovač je za pomoci vibrácií a vzduchového výplachu zatlačený do takej hĺbky, kde nájde a oprie sa o únosné vrstvy. Po dosiahnutí potrebnej hĺbky sa postupne v krokoch vytvára betónový vibrostĺp zdola nahor. Dosiahnutá hĺbka predstavuje únosnú vrstvu zeminy. Skupiny betónových vibrostĺpov prenášajú zaťaženie z hornej stavby do únosného podložia.

Informácie o projekte

Stavebník

Harmanec-Kuvert, spol. s r.o.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o.

Objednávateľ

Harmanec-Kuvert, spol. s r.o.