Zabezpečenie stavebnej jamy a založenie objektu

stavebná jama

Projekt

Výstavba objektu pozostáva z dvoch 9 podlažných veží a spojovacieho traktu so 6 podlažiami, ktoré budú slúžiť ako ubytovacie zariadenie cestovného ruchu, bytové, ateliérové a kancelárske priestory. V dvoch podzemných podlažiach sú navrhnuté garáže, technické a prevádzkové zázemie objektu.

Úloha

Zabezpečenie stability stien stavebnej jamy a tesnenie stavebnej jamy počas stavebných prác v jame nad aj pod hladinou podzemnej vody.

Ochrana vedľajšieho objektu pred možným sadnutím vplyvom výkopu – podchytávanie existujúcich základov.

Založenie objektu.

Riešenie

Statické zabezpečenie stavebnej jamy obdĺžnikového tvaru s rozmermi cca 80x60m s hĺbkou cca 6,5m a podchytávanie základov vedľajšieho objektu boli realizované konštrukciou zo Soilcretu - tryskovej injektáže. Takáto konštrukcia paženia a tesnenia stavebnej jamy je umiestnená mimo pôdorysu budúceho objektu. Takto vytvorené zvislé steny po ofrézovaní sa dajú použiť pre potreby jednostranného debnenia čím sa výrazne skracuje trvanie ďalšej výstavby.

Založenie objektu bolo realizované pomocou základovej dosky premenlivej hrúbky doplnenej o hĺbkové základy zhotovené technológiou tryskovej injektáže. Pod časťou objektu s nadzemnými podlažiami je zároveň realizované hĺbkové vibračné hutnenie. Pod časťou objektu, kde sú navrhnuté len podzemné podlažia, sú navrhnuté prvky pilierov tryskovej injektáže s ťahovou výstužou.

Informácie o projekte

Stavebník

RV Development 2, s.r.o.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Objednávateľ

RV Development 2, s.r.o.