Komplex polyfunkčných budov v rozvojovej časti Bratislavy

stavebná jama

Projekt

Vylepšenie podzákladia a tesnenie výkopov stavebných jám.

Úloha

Hlavnou úlohou bolo vylepšenie podzákladia pre plošné založenie hĺbkovým vibračným zhutnením a tesnenie výkopov stavebných jám podzemnou tesniacou stenou z tryskovej injektáže Soilcrete.

Riešenie

Plošné založenie objektov si vyžadovalo vylepšenie podzákladia technológiou hĺbkového vibračného zhutnenia (HVZ) v pravidelnom rastri. Pre stavebné jamy troch blokov s dnom výkopu pod hladinou podzemnej vody bolo potrebné riešiť tesnenie výkopov podzemnou tesniacou stenou z tryskovej injektáže – Soilcrete až do menej priepustných neogénnych zemín. Následne po znížení hladiny podzemnej vody čerpaním bol zhotovený výkop. 

Informácie o projekte

Stavebník

VI GROUP, spol. s r.o.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Objednávateľ

VI GROUP, spol. s r.o.