Podchytenie objektu a zabezpečenie časti stavebnej jamy

pohľad

Projekt

Hotelový rezort Kaštieľ Révay – rekonštrukcia historickej budovy kaštieľa v Turčianskej Štiavničke spojená s novou výstavbou apartmánových bytov.

Úloha

Zabezpečenie časti stavebnej jamy rozmerov cca 36 x 25m hĺbky do 4,3m, podchytenie existujúcich základov kaštieľa a zosilnenie základov v interiéri kaštieľa.

Riešenie

Stavebná jama bola zabezpečená pomocou stĺpov tryskovej injektáže - Soilcrete. Tento spôsob zabezpečenia stavebnej jamy súčasne podchytil existujúce základy historickej budovy kaštieľa, čo umožnilo realizáciu stavebnej jamy v bezprostrednej blízkosti existujúceho objektu.

V interiéri kaštieľa boli pomocou malej vrtnej súpravy zrealizované stĺpy tryskovej injektáže - Soilcrete, ktoré zvýšili únosnosť existujúcich základov na problematických miestach.

Informácie o projekte

Stavebník

ISMONT, s.r.o.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Objednávateľ

ISMONT, s.r.o.