Založenie objektu na betónových vibrostĺpoch

Foto

Projekt

Vytvorenie komplexnej štvrte s bývaním, kanceláriami, retailom a občianskou vybavenosťou. Navyše je tento projekt aj príkladom ekologického a inovatívneho prístupu k tvorbe mestského prostredia.

Úloha

Založenie troch viacpodlažných bytových domov v zóne C na betónových vibrostĺpoch systém Keller.

Profilácia základovej škáry.

Riešenie

Pre plošné založenie objektov na železobetónovej doske bolo navrhnuté a zrealizované vylepšenie podložia pomocou technológie betónových vibrostĺpov systém Keller. Betónové vibrostĺpy sa realizujú bezvýkopovou metódou  hĺbkovým vibračným zhutňovačom z úrovne pracovnej plošiny. Hĺbkový vibračný zhutňovač je za pomoci vibrácií a vzduchového výplachu zatlačený do požadovanej hĺbky, kde nájde a oprie sa o únosné vrstvy. Po dosiahnutí potrebnej hĺbky sa postupne v krokoch vytvára betónový vibrostĺp zdola nahor. Dosiahnutá hĺbka predstavuje únosnú vrstvu zeminy. Skupiny betónových vibrostĺpov prenášajú zaťaženie z hornej stavby do únosného štrkového podložia, ktoré je počas realizácie betónových vibrostĺpov vplyvom vibrácií zhutnené a zhomogenizované.

Po realizácii betónových vibrostĺpov boli dokončované výkopové práce – profilácia základovej škáry (priehlbne, rampa...).

Informácie o projekte

Stavebník

Lucron Group, a.s.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o.

Objednávateľ

Nesto C, s.r.o.