Zabezpečenie stavebnej jamy

Paženie stavebnej jamy

Projekt

Výstavba skladových priestorov pivovaru a apartmánov rozšíri svoju ponuku služieb v oblasti turizmu v miestnom liehovare.

Úloha

Zabezpečenie stavebnej jamy v bezprostrednej blízkosti jestvujúcej komunikácie.

Riešenie

Stavebná jama v úsekoch bez možnosti svahovať bola zapažená zvislou pažiacou stenou vytvorenou pomocou vŕtaných zvislých mikrozápor MESI a striekaným vystuženým torkrétom s prikotvením zemnými klincami.

Informácie o projekte

Stavebník

RBG Slovakia, s.r.o.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Objednávateľ

BGV, s.r.o.