Keller completes projects in almost every country in the world with multi-national building sites commonplace.

Pri projekte SMS2a sme však vytvorili nový rekord.

V približne 20-člennom tíme pracujúcom na stavbe a v kancelárii v nórskej pobočke Keller Geoteknikk AS v Osle spolupracuje pôsobivých desať rôznych národností.

Naša obchodná jednotka pre juhovýchod a severské krajiny (SEN) bola vždy hrdá na svoj rozmanitý a multikultúrny tím zamestnancov. V rámci tejto jednotky má Keller zastúpenie v deviatich krajinách, kde sa hovorí ešte väčším počtom jazykov – napríklad Švajčiarsko má štyri národné jazyky: nemecký, francúzsky, taliansky a rétorománsky. Keď sa k jednotke v januári pridali Nórsko, Švédsko a Fínsko, privítali sme ďalšie jazyky.

Rozmanitá pracovná sila, rozmanité zručnosti

Krajiny, z ktorých členovia tímu pochádzajú, sú takisto rozmanité. Iba siedmi z približne 20 zamestnancov majú nórsky pas. Ostatní pochádzajú z deviatich rôznych krajín, a to konkrétne z Rakúska, Nemecka, Grécka, Kene, Litvy, Poľska, Filipín, Turecka a Spojených štátov amerických.

„Každý z nich pochádza z iného kultúrneho prostredia, no zároveň majú tie najrozmanitejšie profesionálne zručnosti, ktoré pri tomto náročnom projekte môžeme využiť a navzájom sa dopĺňať. Jedno však majú všetci spoločné – patria do rodiny Keller,“ hovorí Dominik Gächter, regionálny manažér Nórsko.

Nová železničná trať

V rámci projektu SMS2a Keller pracuje na výkopovej jame pomocou technológie suchého hĺbkového premiešavania zeminy (DDSM) pre novú železničnú trať dlhú približne 10 km, ktorá bude prechádzať mestom Moss. V rámci projektu využívajú aj ďalšie metódy ako tryskovú injektáž na vylepšenie ílového podložia, ktoré je v Nórsku a Švédsku najrozšírenejšie.

Pri realizácii tohto zaujímavého projektu bude mať tím pod vedením Dominika Gächtera ešte mnoho príležitostí naučiť sa niečo o kultúre či jazykoch svojich kolegov. Je to jedinečný príklad rozmanitosti v živote a práci.