Súčasťou nášho záväzku podporovať rozmanité a začleňujúce pracovné prostredie je aktívna podpora zamestnaneckej siete a skupín s rovnakými záujmami či názormi.

V Severnej Amerike sme založili prvú ženskú skupinu – Ženy na stavbe Keller (Keller Women in Construction – KWIC).

KWIC ponúka ženám priestor, kde sa môžu podeliť o myšlienky, zdroje či nápady na podporu profesionálneho rozvoja v rámci organizácie a stavebného priemyslu.

KWIC propaguje začlenenie, nábor, udržanie a kariérny rozvoj a  zastrešuje rôzne podujatia vrátane webinárov o profesionálnom rozvoji, stretnutí na získavanie kontaktov, aktívnej pomoci lokálnym školám či mentorstva.

Riadiaci výbor tvoria kolegyne z rôznych pozícií od inžinierstva cez ľudské zdroje až po komunikáciu a marketing. Podporujú ich sponzori projektu z vedenia Keller Severná Amerika.

James Hind, generálny riaditeľ Keller Severná Amerika: „Hoci sme sa zaviazali k rozmanitosti a začleneniu, ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené, a to nielen v spoločnosti Keller, ale aj celkovo v stavebnom priemysle. Pevne verím, že založenie KWIC je významným krokom pri riešení tohto problému a vyjadrujem im svoju plnú podporu.“