Niektoré z našich skvelých inžinierok z celého sveta nám porozprávali o vývoji svojej kariéry v spoločnosti Keller.

Assistant Project Manager on Keller site

„Neustále ma podporujú v napredovaní.“

Carly Miller

Pomocná projektová manažérka – Keller Severná Amerika, Chicago

Do Kellera som nastúpila ako terénna pracovníčka v júni 2016 po tom, čo som ukončila štúdium na University of Winsconsin-Madison v študijnom odbore geologické inžinierstvo. V priebehu posledných štyroch rokov ma povýšili na projektovú inžinierku a nedávno na pomocnú projektovú manažérku.

Ak mám byť úprimná, trochu som sa obávala nástupu do práce v prevažne mužskom odvetví. Na pracovnom pohovore mi však jedna inžinierka povedala: „Som jediná inžinierka/projektová manažérka, s ktorou dnes budete mať možnosť hovoriť, takže ak máte nejaké otázky o tom, aké je byť ženou v tomto odvetví, pýtajte sa.“ Vtedy som si uvedomila, že ak to zvláda ona, zvládnem to aj ja. Stretnutie s ňou mi ukázalo, že dokážem v Kelleri zapadnúť.

Odkedy som nastúpila, kolegovia ma neustále povzbudzujú k napredovaniu. Rada sa učím praktickým spôsobom, preto si vážim, že mi spoločnosť umožnila skúšať nové veci, a tak sa prepracovať skrze úspechy i neúspechy a stať sa lepšou inžinierkou a projektovou manažérkou. Zároveň mám niekoľko podporujúcich mentorov, ktorí tu sú vždy pre mňa, aby mi zodpovedali moje otázky.

Moja rada pre ostatné ženy, ktoré nastupujú do Kellera, znie, aby vydržali a nebáli sa práce v teréne. Prvý rok cestovania a práce môže byť náročný, ale naučíte sa mnoho užitočných vecí, ktoré vás posunú vpred. Taktiež si nájdite mentora. Je dôležité byť obklopený skúsenými ľuďmi, ktorým dáte posúdiť svoje nápady alebo ktorým sa môžete vyrozprávať, keď máte ťažký deň.

Female Keller project manager on site

„Vždy ma brali rovnocenne“

Tünde Lorinczi

Junior projektová manažérka – Keller Grundläggning, Švédsko

Študovala som stavebníctvo a infraštruktúru v Kluži, v Rumunsku, a na magisterskom stupni som pokračovala v odbore geotechnické inžinierstvo. Časť magisterského štúdia som absolvovala v Grazi, v Rakúsku, a práve tam som sa prvýkrát dopočula o spoločnosti Keller ako o jednej z najväčších a najuznávanejších spoločností vo svojom odbore.

V roku 2015 som sa pridala ku Keller Rumunsko ako projektantka a neskôr som mala príležitosť asistovať pri tryskovej injektáži v Helsinkách ako stavebná technička. Vtedy sa pre mňa mnohé zmenilo, zamilovala som sa do realizácie projektov a odvtedy som ako projektová inžinierka pracovala na stavbách v Maďarsku, Rakúsku, Fínsku, Nórsku a v súčasnosti vo Švédsku, kde som junior projektovou manažérkou.

Ide o profesiu, kde sú ženy nedostatočne zastúpené. Ja však môžem povedať, že mi vždy verili a brali ma rovnocenne.

Ženám, ktoré začínajú v tomto odvetví, by som chcela pripomenúť, že sme rovnako schopné ako akýkoľvek muž. Zo skúseností viem, že ak si stanovíte cieľ, ste odhodlaná, pracovitá a vytrvalá, dokážete čokoľvek.

Keller female project engineer on site

„Ostatné ženy vo firme sú pre mňa veľkou podporou“

Millie Pryphun

Pomocná projektová manažérka – Keller Severná Amerika, Florida

Hneď po absolvovaní vyššej odbornej školy som sa pridala k vtedajšej spoločnosti HJ Foundation vďaka programu PILE (Príprava vynikajúcich vodcov), ktorý poskytuje odborné vedenie a skúsenosti v rôznych obchodných oblastiach. Mala som príležitosť pracovať ako terénna inžinierka, v dielni a taktiež na oddeleniach odhadovania a vedenia projektov. Po ukončení programu som sa stala projektovou inžinierkou a do roka ma povýšili na pomocnú projektovú manažérku.

Študovala som v odbore strojné inžinierstvo, neprišla som teda z klasického prostredia stavebného inžinierstva. Program PILE mi však umožnil vzdelávať sa a rásť na svojej pozícii. Práca v tejto spoločnosti ma veľmi lákala, pretože pobočka na Floride vám dáva pocit, že pracujete v malom podniku s výhodami s tým spojenými, avšak s podporou a zdrojmi globálnej spoločnosti.

Kolegyne v našej firme ma vždy veľmi podporovali. Vzhľadom na to, akú prevahu majú muži vo firme a odvetví celkovo, sú pre mňa tieto kolegyne nesmierne vzácnym zdrojom skúseností a odborného vedenia. Jednou z najväčších výziev boli pre mňa ľudia mimo našej spoločnosti, ktorí ma nebrali vážne alebo neverili, že túto prácu zvládam len preto, že som mladá a som žena.

Ostatným mladým inžinierkam by som poradila, aby boli pripravené zastať sa samých seba a nebáli sa vyjadriť sa. Požiadajte o pomoc či zaučenie, ak to potrebujete, a nájdite si mentora, ktorý vás podporí a donúti zlepšovať sa.

Keller female product line manager on site

„Vedenie ma nesmierne podporuje v neustálom vzdelávaní“

Belen Rodriguez

Manažérka produktového radu, Trysková injektáž – Keller Cimentaciones, Madrid

Moja kariéra v Kelleri začala ešte počas štúdia v odbore technické inžinierstvo, a to vďaka štipendiu, ktoré mi umožnilo pracovať vo firme počas leta.

Po ukončení štúdia ma prijali na trvalý pracovný pomer, no firma ma povzbudzovala k ďalšiemu štúdiu, a tak som ďalšie dva roky trávila dopoludnie v práci na oddelení uzatvárania zmlúv a poobede na univerzite, aby som získala vyšší inžiniersky titul. Odvtedy ma vedenie spoločnosti Keller vždy podporovalo v nepretržitom vzdelávaní – túžba učiť sa  je stále vo mne a robí moju prácu zaujímavou a pútavou.

Stavbyvedúcou som sa stala, keď som mala iba 24 rokov, a pustila som sa do mnohých komplexných a náročných projektov. Posledné tri roky pracujem ako manažérka produktového radu so špecializáciou na tryskovú injektáž.

Na začiatku kariéry som sa obávala nízkeho počtu inžinierok v tomto odvetví – percentuálny podiel je stále veľmi nízky, najmä čo sa týka stavbyvedúcich. V tejto krajine je ťažké vôbec nájsť nejakú stavbyvedúcu.

Nanešťastie sa vo svete stále nájdu úzkoprsí ľudia, ktorí si myslia, že ženy nemajú čo na takejto pozícii robiť. Dokonca som mala aj klienta, ktorý mi povedal, že by radšej nepreberal stavebné záležitosti so ženou. Takéto komentáre ma však neodrádzajú, ale posilňujú. Firma Keller ma v takýchto situáciách vždy podporila.

Toto odvetvie je k ženám často neúprosné a môže sa zdať, že ako žena musíte pracovať dvakrát viac, aby ste si pred niektorými obhájili svoje vedomosti a schopnosti. Geotechnické inžinierstvo je však zaujímavý odbor. Každý projekt je iný a prináša množstvo nových výziev.

Keller female graduate on site

„Možnosť pracovať po boku ďalších inžinierok je pre mňa najväčším povzbudením.“

Danah Crichton

Absolventka – Keller Austrália

V Kelleri som začala ešte ako študentka inžinierstva v máji 2019 a v januári 2020 mi ponúkli pozíciu pre absolventa. Vždy ma lákala práca, ktorá so sebou prináša rozličné situácie na rozličných miestach. Presne to mi práca v Kelleri doposiaľ ponúkla. Príležitosti pracovať tu ešte počas štúdia som sa chopila bez váhania a ľudia aj spoločnosť do mňa skutočne investovali.

Hneď na začiatku som zistila, že všetci vo firme sú veľmi milí a ochotní ma zapojiť do rozličných prác. Každý z nich vám rád odovzdá svoje skúsenosti a vedomosti, čo mi značne pomohlo, keďže som v danom odvetví nemala mnoho skúseností.

Nikdy ma príliš netrápilo, či na pracovisku okolo mňa prevažujú muži alebo ženy, no jednoznačne je pre mňa veľkým povzbudením stretnúť v tomto odvetví ďalšie ženy. Možnosť pracovať po boku ďalších schopných a erudovaných inžinierok je pre mňa najväčším povzbudením. Mnoho som sa od nich naučila a dúfam, že aj ja raz budem plniť túto úlohu pre mladšie inžinierky.

V Kelleri sa vám dostane veľa podpory, keďže spoločnosť disponuje nesmiernym množstvom skúseností. Podporu som našla aj v mentorských vzťahoch – pri nikom som sa necítila hlúpo za svoje otázky (aj keď niektoré boli hlúpe), a to je skvelé!

Keller female designer at her desk

„Vždy sa môžem spoľahnúť na celý tím“

Emanuela Tomków

Pomocná projektantka – Keller Poľsko

V Kelleri mám trvalý pracovný pomer iba dva mesiace, no predtým som tu absolvovala dve letné stáže ako stavebná inžinierka a neskôr som rozvíjala svoje projektantské zručnosti. Stáže sa mi skutočne páčili a pre mladého človeka na začiatku svojej kariéry to bola jednoznačne skvelá skúsenosť. Stáže ma presvedčili, že práve v tejto firme môžem dosiahnuť svoje ciele. V súčasnosti som pomocnou projektantkou v Poznani, v Poľsku.

Stretla som tu mnoho skvelých a inteligentných ľudí. Vďaka skvelej atmosfére som sa tu nikdy necítila ako „tá nová“. Vždy sa môžem spoľahnúť na celý náš tím.

Ku každej úlohe pristupujem ako k novej výzve. Vďaka skúsenostiam mojich kolegov sa môžem každý deň zlepšovať. Mám úplnú slobodu v tom, ako pracujem a plním svoje úlohy. Zároveň mám možnosť byť súčasťou veľkých projektov, vďaka čomu si môžem vyskúšať rôzne úlohy.

Ak túžite po pokojnej a pohodlnej práci, nebude to nič pre vás. Vždy sa tu toho veľa udeje, preto musíte byť pripravení na mnohé výzvy. Avšak Keller vám dá všetko, čo budete na splnenie najťažších úloh potrebovať.