Investujeme do profesionálneho a osobného rozvoja našich ľudí a poskytujeme im náročné prostredie a výzvy pre trenovanie ich zručností.

Poskytovanie príležitostí na odbornú prípravu a rozvoj nie je len záležitosťou “získať viac”. Práca by mala byť výzvou, prínosom a stimulom – poskytovať nové príležitosti na prekonávanie prekážok a rozvoj zručností. S týmto vedomím zabezpečujeme našim zamestnancom, vo všetkých oblastiach podnikania, pravidelné príležitosti učiť sa a rozvíjať sa.

Zahŕňa to odborné vzdelávanie, odbornú prípravu zameranú na bezpečnosť a odbornú spôsobilosť, ako aj všeobecné kurzy riadenia pre manažérov strednej úrovne.

Okrem všeobecných programov pre skupiny zamestnancov je odborná príprava prispôsobená osobitným potrebám jednotlivcov, pri ktorých sa potreby odbornej prípravy zaistia prostredníctvom diskusií o výkone alebo ako súčasť širšieho hodnotenia talentov. Na globálnej úrovni ponúka Keller aj našu vlastnú akadémiu projektových manažérov.