Zabezpečenie stavebnej jamy a zakladanie objektu tryskovou injektážou

jama

Projekt

Vybudovanie moderného bytového domu reflektujúceho súčasný trend bývania v centre mesta v tesnom kontakte s jestvujúcou historickou zástavbou.

Úloha

Výkop a zabezpečenie stavebnej jamy v zložitých podmienkach medzi historickými hradnými múrmi. Stavebná jama tvaru „L“ rozmerov dĺžky cca 45m a 57m a šírky 18m a 13m. Hĺbkové založenie objektu.

Riešenie

Statické zabezpečenie susedných objektov a stien stavebnej jamy bolo realizované konštrukciou zo Soilcretu - tryskovej injektáže. Výhodou použitia technológie Soilcrete je skutočnosť, že celé teleso podchytenia a paženia stavebnej jamy sa nachádza mimo pôdorysu stavebnej jamy, pod susednými budovami, čo znamená, že celá plocha jamy je využiteľná. Steny takto zabezpečenej stavebnej jamy sú zvislé, čím bolo umožnené využitie pažiacich stien ako jednostranné debnenie pre nosné železobetónové steny objektu. Hĺbkové založenie objektu bolo riešené stĺpmi z tryskovej injektáže.

Informácie o projekte

Stavebník

REZIDENCIA CENTRUM, s.r.o.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o.

Objednávateľ

Chemkostav, a.s.